Klasický implantační systém Timplant

Distribuce celého systému byla ukončena. Prodej nástrojů a příslušenství pokračuje. 
Tento systém byl na trhu od roku 1993.

Jedná se o dvoudobý systém válcových šroubových implantátů z komerčně čistého titanu Gr.2, kompletního instrumentaria a příslušenství.

Jednodobé a dvoudobé válcové dentální implantáty jsou určeny pro náhradu zubních kořenů při náhradách jednotlivých zubů, jednostranně nebo dvoustranně zkrácených zubních oblouků, při doplnění pilířů pro dlouhý fixní můstek, při parciálních nebo totálních snímatelných náhradách.

Implantáty byly vyráběny ze zahraničního čistého titanu, který podle dlouhodobých klinických zkoušek a podle mezinárodních norem je materiálem určeným pro výrobu implantátů. Na základě testů biologické snášenlivosti nevykazuje titan cytotoxicitu ani mutagenní potenciál na úrovni chromosomů lidských buněk. Intraosseální část implantátů je chemicky upravena leptáním, alternativně pískováním, aby zaručovala optimální dobu retence pro tento typ implantátu. Zbývající část je leštěná. Průměr intraosseální části je 3.5 mm, se závitem 4 mm, v délkách 8, 10 a 12 mm a v celkových délkách dvoudobých implantátů 10.5, 12.5 a 14.5 mm. Na objednávku lze dodat implantáty o průměru 3,1 mm. Expandovatelný zubní implantát AUTOFIX je dodáván s délkou intraosseální části 10 a 13.5 mm (12.5 a 16 mm). Způsob zavádění AUTOFIXu je shodný se zaváděním klasického implantátu do kosti s vypreparovaným závitem a expanduje se ručně otáčením šroubku implantátu.

Konstrukce implantátů AUTOFIX umožňuje pevnější a trvalejší uchycení v kosti nežli běžný šroubový implantát. Předpokládá se, že AUTOFIX je možné dříve zatížit pevnou rekonstrukcí tam, kde je k dispozici kost v dostatečné kvalitě i kvantitě. Poextrakční AUTOFIX E lze zavést do extrakční rány zejména ve frontálním úseku. Jeho tvar je přizpůsoben extrakční ráně rozšířeným hrdlem implantátu. Implantát je ve skleněném obalu upevněn pomocným jednoúčelovým držákem a je dodáván společně s uzavíracím šroubem nebo ochrannou kapnou.

Příslušenství

Příslušenství slouží pro uzavírání implantátů po dobu hojení (uzavírací a vhojovací šrouby, ochranné kapny), pro další variantní použití různých velikostí pilířových nadstaveb - supragingiválních konstrukcí, otiskování a protetickou laboratorní práci. Příslušenství, které je v trvalém kontaktu s implantátem, je vyráběno z čistého titanu. Laboratorní prvky jsou zhotovovány z neželezných kovů nebo vysokomolekulárního spalitelného polymeru. Návaznost jednotlivých prvků a jejich rozměry jsou uvedeny na schématu.

Sada nástrojů

Aplikační nástroje Timplant lze charakterizovat dle funkce jako preparační, zaváděcí a čisticí. Slouží k preparaci tkáně, zavádění celého sortimentu zubních implantátů a nadstaveb Timplant a k čištění nástrojů. Jsou vyráběny z antikorozní chirurgické oceli a dodávány v kompletní implantační sadě v kovovém obalu, který je určen pro sterilizaci v parním nebo horkovzdušném sterilizátoru. Alternativní speciální povrchová úprava preparačních nástrojů garantuje několikanásobné prodloužení životnosti jejich nejvíce exponovaných částí. Doba použitelnosti nástrojů není omezena.

Preparační nástroje - nerezová (chirurgická) ocel bez obsahu niklu :

 • slizniční kruhový trepan - preparace sliznice
 • kulový vrták - označení otvoru v kosti
 • pilotní vrták - předvrtání otvoru v kosti
 • preparační vrtáky - preparace kosti
 • čelní frézy - finální preparace pro dutý i plný implantát
 • ruční závitníky - vytvoření závitů v preparační ráně pro šroubové implantáty
 • zahlubovací fréza - zahloubení implantátů

 

Preparační nástroje jsou značeny na své pracovní části značkami, které umožňují vytvořit přesnou hloubku dutiny v preparované kosti dle aplikovaného typu a délky implantátu. Preparaci pro duté implantáty lze usnadnit použitím zkrácených vrtáků, které nejsou součástí základní sady.

Zaváděcí nástroje - materiál nerezová ocel :

 • klíč a račna k zavádění zubních implantátů
 • držák nástavců a nástavce
 • klíče na implantáty
 • držák uzavíracího šroubu
 • manipulační pinzeta
 • stabilizátor a šroubovák - pro implantáty AUTOFIX

Čistící nástroje

 • jehla a kartáček k čištění dutin nástrojů

Ke stanovení rozměrů a typu implantátu slouží identifikační šablona, která uvádí rozměr implantátu v měřítku 1:1, 1:1.20 a  1:1.27. Je dodávána jako součást aplikačních nástrojů.

Poextrakční AUTOFIX 

Poextrakční intraosseálně expandovatelný implantát AUTOFIX E je určen pro zavedení do extrakční rány ve frontálním úseku chrupu. Klasický AUTOFIX lze zavést i jako poextrakční do oblasti premolárů a molárů. Implantáty AUTOFIX lze dříve zatížit protetickou prací.

Jednou z mnoha výhod AUTOFIXU je vyplnění rány implantátem při nedokonalé preparaci rány. Z technického hlediska může mít vypreparovaná rána různý tvar, nejčastější případy jsou uvedeny na obrázku. První zleva je ideální rána (U), prostřední kuželovitá (V) a pravá lomená (X). Čím je větší nepřesnost preparace, tím je AUTOFIX více expandován a "zatahován" dovnitř rány.Takto dochází k utesnění rány v horní i spodní části a riziko pronikání infekce k implantátu se výrazně snižuje.

« zpět na předchozí stránku

 • Klasický implantační systém Timplant
 • AUTOFIX - expandovaný
 • Typ preparačních ran
 • Válcový impl. v typech ran
 • Timplant v typech ran
 • Expanze v typech ran
 • Použití Autofixu
 • SCHEMA

Nadpis Popis Přidáno
autofix_cs.exe POUŽITÍ AUTOFIXU 25.12.2008
tes_cs.avi PRINCIP AUTOFIXU 25.12.2008
Stomatolog

Přečtěte si obsah určený především pro odborníky.Přečíst víc

Pacient

Přečtěte si obsah určený především pro pacienty.Přečíst víc