http://www.timplant.cz

NANOIMPLANT D a SINUS LIFT

Historicky první sinus-lift při použití Nanoimplant® fixtury.
MUDr. Ivan MARTIN st.

Systém Nanoimplant® od samého začátku byl koncipován jako kontraindikovaný pro sinuslift. To souviselo z velké části s jeho jednodobou, jednofázovou koncepcí. Když se dostavila dvoudobá varianta, podstatná část kontraindikací byla bezpředmětná.
Na obr. 1. je výchozí stav - RVG s mřížkou, která slouží ke kalibraci snímku a umožňuje relativně přené měření vzdáleností. Kvantita kosti v oblasti 24,25 je vpravdě neutěšená. RVG s mřížkou s rastrem 1mm názorně dokládá objem kostní hmoty. Nicméně bylo nutno implantovat do krajiny cca 24,25. Bylo rozhodnuto použít dvoudobou fixturu Nanoimplant® , která má průměr 2,4mm se současným sinus-liftem za pomoci systému CAS-KIT®. Tento propracovaný systém umožňuje vyplněním prostoru mezi kostí a sliznicí dutiny antra „fyziologickým" roztokem perfektní kontrolu neporušenosti schneideriánské membrány. Nicméně vzhledem k extrémě malému průměru fixtury byl použit pouze pilotní vrták a nemohly být použity nástroje k odloučení sliznice antra od kosti. K tomu sloužil pouze tlak použitého roztoku NaCl. Na obr.2 je stav po provedeném sinus-liftu čtyři měsíce po výkonu. Je samozřejmé, že při tak extrémě tenké fixtuře a úzkém alveolárním hřebeni nebylo možno rozprostřít augmentační materiál do prostoru, který by byl pro následné zavedení fixtury optimální. Nicméně implantát je ve funkci, v současnosti zatížen korunkou, kterou považujeme za dlouhodobé provizorium a subjektivně i objektivně je zcela v pořádku.
Je zřejmé, že bez CAS-KIT® systému bychom byli nuceni použít fixturu cca o 1/3 kratší, což by vedlo jednoznačně ke zpochybnění prognózy tohoto způsobu sanace.Tzv. otevřený sinus-lift z laterálního přístupu by v tomto případě asi nebyl podstatným přínosem. Podstatné je, že dvoufázový Nanoimplant® je schopný sinus-liftu

Poznámka k otiskování: Pro otevřený systém platí, že základní otiskovací kapna je stejná jako pro jednofázovou fixturu, jen je nutno použít fixační pin ze systému Timplant®, který je delší.
Na obr.3 jsou otiskovací elementy. A.znamená správnou kombinaci pro otevřenou metodu otiskování přes dvoudobý Nanoimplant®.B je pin pro otiskování jednodobého Nanoimplantu. Pro otevřenou metodu otiskování není tedy zapotřebí pro dvoudobý Nanoimplant® žádná komponenta navíc.

 

« back to the previous page

  • Otiskovací část
Dentist

Read the content especially for dental specialistRead more

Patient

Read the content especially for patient.Read more