Nanoimplant - ukázky prací II.

V této podkapitole budeme uvádět příspěvky lékařů k problematice NANOIMPLANTů v návaznosti na kapitolu NANOIMPLANT - UKÁZKY PRACÍ I.

MUDr. C. Arnold

« back to the previous page

 • První kulový attachment z nanostrukturního titanu
 • Ortodontická anodoncie
 • Ortodontická anodoncie
 • Ortodontická anodoncie
 • http://81.30.248.226:8084/praxe.asp?art_id=199
 • Po implantaci (METODA FLAP)
 • Případ pro srovnání z kapitoly NANOIMPLANT-OKAMŽITÉ ZATÍŽENÍ
 • Otiskovací čepičky
 • Otisk
 • Provizorní protetická práce zhotovená do 2 hodin po zavedení implantátů
 • Okamžitě zatížené NANOIMPLANTY V DČ
 • Okamžitě zatížené NANOIMPLANTY V DČ
Dentist

Read the content especially for dental specialistRead more

Patient

Read the content especially for patient.Read more