http://www.timplant.cz

PAPERS

All published articles, papers or internet reference about systems Timplant®.

 • Brückner,M. - Dluhoš,L.: Timplant - implantační systém - klinika, ordinační a laboratorní postup v protetické fázi. Abstrakt. III.Brněnské implantologické dny, Brno, listopad, 1997, s. 21
 • Brückner,M. - Dluhoš,L.: Využití implantátů Timplant® při řešení protetických defektů a prezentace nového typu AUTOFIX. Souhrny, Symposium Anniversarium Clinicae Stomatologicae Pilsnensis, Plzeň, 1999, s.2
 • Dluhoš, L.: Systém jakosti a zubní implantáty. Jakost pro život, č. 0, DTO Ostrava, 2000, ISSN 1213-0958, 2 str.
 • Dluhoš, L.: Zubní implantát a pacient. Jakost pro život, č.3, DTO Ostrava, 2001, ISSN 1213-0958, 2 str.
 • Klečka,P. - Dluhoš, L.: Jak se žije a pracuje se zubními implantáty. Jakost pro život, č.2, DTO Ostrava, 2002, ISSN 1213-0958, 2 str.
 • Brückner,M. - Dluhoš,L.: Bazálně expandovatelný implantát Timplant, Abstrakta, Středoevropské sympozium VI. Brněnské implantologické dny, Brno 2002, ISBN 80-2102987-0, s. 34
 • Brückner,M. - Dluhoš,L.: Jednodobý implantát na bázi retence Autofix. Abstrakta. Středoevropské sympozium VII. Brněnské implantologické dny, Brno 2004, IBSN 80-210-3334-7
 • Hrušák,D. - Walter,J. - Dluhoš,L.: Český univerzální distraktor. Abstrakta přednášek. Česko-Polsko-Slovenské trilaterální sympozium maxillofaciální chirurgie, Rožnov pod Radhoštěm, 2004, s.28
 • Hrušák,D. - Dluhoš,L.: Alveolární distrakce českým univerzálním distraktorem. StomaTeam CZ, 2004, 2, ISSN 1214-147X, s. 4-5
 • Hrušák, D. - Dluhoš,L. - Wieckiewicz, W. - Preczek, J.: Alweolarna dystrakcja. StomaTeam PL ,2005,1, ISSN 1214-147X, s. 15-16
 • Hrušák, D. - Dluhoš,L. - Petruželka, J.: Nanoimplantát - implantát 3. tisíciletí. StomaTeam CZ, 2006,2, ISSN 1214-147X, s. 2-3
 • Petruželka,J. - Dluhoš,L. - Hrušák,D. - Sochová,J.: Nanostrukturní titan - nový materiál pro dentální implantáty. Česká stomatologie a praktické zubní lékařství, 3/2006, ISSN 1213-0613, s. 72 - 77
 • Petruželka,J. - Dluhoš,L. - Hrušák,D. - Sochová,J.: Nanostructured titanium - application in dental implants. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, ISBN 80-248-1142-1, 1/2006, roč. 52, s. 177-186
 • Hrušák,D., Březina,V., Dluhoš,L.: Biologické vlastnosti nanotitanu. In: Středoevropské sympozium VIII Brněnské implantologické dny. 8. Brno. 2006. s.18. ISBN 80-210-4150-1
 • Petruželka,J. - Dluhoš,L. - Hrušák,D. - Sochová,J.: Nanostructured titanium Application in dental implants, In. Abstract Booklet of the International Conference NANO´06, Brno University of Technology, 1, 2006, s. 100, ISBN 80-214-3308-6
 • Arnold,C., Dluhoš,L.: Nanoimplantáty, vlastnosti a indikace. In: Středoevropské sympozium VIII Brněnské implantologické dny. 8. Brno. 2006. s.43. ISBN 80-210-4150-1
 • Petruželka,J. - Dluhoš,L. - Hrušák,D. - Sochová,J.: Nanostructured titanium Application in dental implants, In. Proceedings of the International Conference NANO´06, Brno University of Technology, 1, 2006, s. 339-342, ISBN 80-214-3331-0
 • Arnold, C., Hrušák, D., Dluhoš, L.: Nanoimplantáty - vlastnosti a indikace. StomaTeam CZ, 2007,1, ISSN1214-147X,s. 26-30
 • Arnold, C., Hrušák, D., Dluhoš, L.: Nanoimplantáty - vlastnosti a indikácie. StomaTeam SK, 2007,2, ISSN1801-3406,s. 10-14
 • Prachár,P., Dluhoš, L.: Expandovatelný implantát, StomaTeam CZ, 2007,3, ISSN1214-147X,s. 14-18
 • Valiev R.Z., Semenova I.P., Dluhoš L., a kol.: Nanostructured Titanium for Biomedical Application. Advanced Engineering Materials 2008,10, No. 8, Weinheim
 • Valiev R.Z., Semenova I.P., Dluhoš L., a kol.: Nanostructured SPD Processed Titanium for Medical Implants, Material Science Forum Vols. 584-586, 2008, Switzerland,s. 49-54
 • Dluhoš, L.: Manufacturing of functional prototype of implantable medical appliance, progressive report, Project ViNaT, Contract No.: 295322, VIRTUAL NANOTITANIUM: THEORETICAL ANALYSIS, DESIGN AND VIRTUAL TESTING OF BIOCOMPATIBILITY AND MECHANICAL PROPERTIES OF TITANIUM-BASED NANOMATERIALS, FP7, 10/2013
 • MISHNAEVSKY JR., L., LEVASHOV, E., VALIEV, R. Z., SEGURADO, J., SABIROV, I., ENIKEEV, N., PROKOSHKIN, S., SOLOV'YOV, A.V., KOROTITSKIY, A., GUTMANAS, E., GOTMAN, I., RABKIN, E., PSAKH'E, S., DLUHOŠ, L., SEEFELDT, M., SMOLIN, A., Nanostructured titanium-basedmaterials for medical implants: Modeling and development,Materials Science and Engineering R 81 (2014) 1–19, 0927-796X/2014 Elsevier B.V. IF 11.789
 • POLYAKOV, Alexander, V., Luděk DLUHOŠ, Grigory S. DYAKONOV, Georgy I. RAAB a Ruslan Z. VALIEV. RecentAdvances in Processing and Applicationof Nanostructured Titanium for Dental Implants. ADVANCED ENGINEERING MATERIALS 2015, [online]. 14.July.2015. [cit. 2015-09-10]. DOI: DOI: 10.1002/adem.201500212. ISSN Online ISSN 1527-2648. See: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adem.201500212/pdf.
 • VALIEV, R. Z., I. SABIROV, E. G. ZEMSTOVA, E. V. PARFENOV, L. DLUHOŠ a T. C. LOWE. Nanostructured commercially pure titanium for development of miniaturized biomedical implants. CH 4. FROES, Francis a Ma QIAN. Titanium in Medical and Dental Applications: 1st Edition. 1. Woodhead Publishing: Elsevier, 2018, s. 23. ISBN 9780128124567

 

« back to the previous page

 • Zmínka v LKS 2/2009

Title Description Added
valiev_aem_2008_en.pdf nTi FOR BIOMEDICAL APPLICATION 01.01.2009
artvsbenglish_en.pdf nTi FOR DENTAL IMPLANTS 01.01.2009
editorial_rack2_en.pdf prof. H. RACK - CLEMSON UNI-USA 01.01.2009
pap_vinat_en.pdf Based material for dental... 06.10.2015
final_polyakov_et_al_2015_advanced_engineering_materials_en.pdf Recent Advances.... ADEM 06.10.2015
Dentist

Read the content especially for dental specialistRead more

Patient

Read the content especially for patient.Read more