СТАТЬИ

 • Brückner,M. - Dluhoš,L.: Timplant - implantační systém - klinika, ordinační a laboratorní postup v protetické fázi. Abstrakt. III.Brněnské implantologické dny, Brno, listopad, 1997, s. 21
 • Brückner,M. - Dluhoš,L.: Využití implantátů Timplant® při řešení protetických defektů a prezentace nového typu AUTOFIX. Souhrny, Symposium Anniversarium Clinicae Stomatologicae Pilsnensis, Plzeň, 1999, s.2
 • Dluhoš, L.: Systém jakosti a zubní implantáty. Jakost pro život, č. 0, DTO Ostrava, 2000, ISSN 1213-0958, 2 str.
 • Dluhoš, L.: Zubní implantát a pacient. Jakost pro život, č.3, DTO Ostrava, 2001, ISSN 1213-0958, 2 str.
 • Klečka,P. - Dluhoš, L.: Jak se žije a pracuje se zubními implantáty. Jakost pro život, č.2, DTO Ostrava, 2002, ISSN 1213-0958, 2 str.
 • Brückner,M. - Dluhoš,L.: Bazálně expandovatelný implantát Timplant, Abstrakta, Středoevropské sympozium VI. Brněnské implantologické dny, Brno 2002, ISBN 80-2102987-0, s. 34
 • Brückner,M. - Dluhoš,L.: Jednodobý implantát na bázi retence Autofix. Abstrakta. Středoevropské sympozium VII. Brněnské implantologické dny, Brno 2004, IBSN 80-210-3334-7
 • Hrušák,D. - Walter,J. - Dluhoš,L.: Český univerzální distraktor. Abstrakta přednášek. Česko-Polsko-Slovenské trilaterální sympozium maxillofaciální chirurgie, Rožnov pod Radhoštěm, 2004, s.28
 • Hrušák,D. - Dluhoš,L.: Alveolární distrakce českým univerzálním distraktorem. StomaTeam CZ, 2004, 2, ISSN 1214-147X, s. 4-5
 • Wieckiewicz, W. - Preczek, J.: Alweolarna dystrakcja. StomaTeam PL ,2005,1, ISSN 1214-147X, s. 15-16
 • Hrušák, D. - Dluhoš,L. - Petruželka, J.: Nanoimplantát - implantát 3. tisíciletí. StomaTeam CZ, 2006,2, ISSN 1214-147X, s. 2-3
 • Petruželka,J. - Dluhoš,L. - Hrušák,D. - Sochová,J.: Nanostrukturní titan - nový materiál pro dentální implantáty. Česká stomatologie a praktické zubní lékařství, 3/2006, ISSN 1213-0613, s. 72 - 77
 • Petruželka,J. - Dluhoš,L. - Hrušák,D. - Sochová,J.: Nanostructured titanium - application in dental implants. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, ISBN 80-248-1142-1, 1/2006, roč. 52, s. 177-186
 • Hrušák,D., Březina,V., Dluhoš,L.: Biologické vlastnosti nanotitanu. In: Středoevropské sympozium VIII Brněnské implantologické dny. 8. Brno. 2006. s.18. ISBN 80-210-4150-1
 • Petruželka,J. - Dluhoš,L. - Hrušák,D. - Sochová,J.: Nanostructured titanium Application in dental implants, In. Abstract Booklet of the International Conference NANO´06, Brno University of Technology, 1, 2006, s. 100, ISBN 80-214-3308-6
 • Arnold,C., Dluhoš,L.: Nanoimplantáty, vlastnosti a indikace. In: Středoevropské sympozium VIII Brněnské implantologické dny. 8. Brno. 2006. s.43. ISBN 80-210-4150-1
 • Petruželka,J. - Dluhoš,L. - Hrušák,D. - Sochová,J.: Nanostructured titanium Application in dental implants, In. Proceedings of the International Conference NANO´06, Brno University of Technology, 1, 2006, s. 339-342, ISBN 80-214-3331-0
 • Arnold, C., Hrušák, D., Dluhoš, L.: Nanoimplantáty - vlastnosti a indikace. StomaTeam CZ, 2007,1, ISSN1214-147X,s. 26-30
 • Arnold, C., Hrušák, D., Dluhoš, L.: Nanoimplantáty - vlastnosti a indikácie. StomaTeam SK, 2007,2, ISSN1801-3406,s. 10-14
 • Prachár,P., Dluhoš, L.: Expandovatelný implantát, StomaTeam CZ, 2007,3, ISSN1214-147X,s. 14-18
 • Valiev R.Z., Semenova I.P., Dluhoš L., a kol.: Nanostructured Titanium for Biomedical Application. Advanced Engineering Materials 2008,10, No. 8, Weinheim, IF 1,463
 • Valiev R.Z., Semenova I.P., Dluhoš L., a kol.: Nanostructured SPD Processed Titanium for Medical Implants, Material Science Forum Vols. 584-586, 2008, Switzerland,s. 49-54, IF 0,399
 • Zemko, M., Hrušák, D., Dluhoš, L., Kraus, L.: Využití nanostrukturovaného titanu pro endosteální (nitrokostní) implantáty. In Nanocon 2009: Sborník konference: 1.ročník konference s mezinárodní účastí. 20.-22.10.2009 Rožnov pod Radhoštěm. 1. vyd. Tanger s.r.o., Ostrava, 2009. s. 36. ISBN 978-80-87294-12-3
 • Dluhoš, L.: První aplikace nanostrukturního titanu v medicíně. Medicínská výroba. Příloha Technického týdeníku. 6/2010. roč.58. s.29. ISSN 0040-1064
 • Dluhoš, L.: První aplikace nanostrukturního titanu v medicíně. Body.8/2010.s.1.Studio Trend s.r.o. MK ČR E 13539
 • Lovecký P., Strecha J., Dluhoš L. a kol.: Nanoimplantáty, Stomatológ, XXI, 2011, 3, s. 30-37, Slovakia

  Dluhoš, L.: Manufacturing of functional prototype of implantable medical appliance, progressive report, Project ViNaT, Contract No.: 295322, VIRTUAL NANOTITANIUM: THEORETICAL ANALYSIS, DESIGN AND VIRTUAL TESTING OF BIOCOMPATIBILITY AND MECHANICAL PROPERTIES OF TITANIUM-BASED NANOMATERIALS, FP7, 11/2012

  T. FICHTEL, P. JANALÍK, P. RAUŠER, L. DLUHOŠ: Implantát premoláru 107, Veterinářství, 2013, 7, s.489-493, MK ČR E 3327, ISSN 0506 8231

  Dluhoš, L.: NANOIMPLANT® - první zubní implantát na světě z čistého nanostrukturního titanu, Zralý Věk,  MediaPlanet, 2013, 6

  Dluhoš, L.: Manufacturing of functional prototype of implantable medical appliance, progressive report, Project ViNaT, Contract No.: 295322, VIRTUAL NANOTITANIUM: THEORETICAL ANALYSIS, DESIGN AND VIRTUAL TESTING OF BIOCOMPATIBILITY AND MECHANICAL PROPERTIES OF TITANIUM-BASED NANOMATERIALS, FP7, 10/2013

  MISHNAEVSKY JR., L., LEVASHOV, E., VALIEV, R. Z., SEGURADO, J., SABIROV, I., ENIKEEV, N., PROKOSHKIN, S., SOLOV'YOV, A.V., KOROTITSKIY, A., GUTMANAS, E., GOTMAN, I., RABKIN, E., PSAKH'E, S., DLUHOŠ, L., SEEFELDT, M., SMOLIN, A., Nanostructured titanium-based materials for medical implants: Modeling and development,Materials Science and Engineering R 81 (2014) 1–19, 0927-796X/2014 Elsevier B.V.

  POLYAKOV, Alexander, V., Luděk DLUHOŠ, Grigory S. DYAKONOV, Georgy I. RAAB a Ruslan Z. VALIEV. Recent Advances in Processing and Application of Nanostructured Titanium for Dental Implants. ADVANCED ENGINEERING MATERIALS 2015, [online]. 14.July.2015. [cit. 2015-09-10]. DOI: DOI: 10.1002/adem.201500212. ISSN Online ISSN 1527-2648. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adem.201500212/pdf

  POLYAKOV, A. V., G. S. DYAKONOV, I. P. SEMENOVA, G. I. RAAB, L. DLUHOŠ a R. Z. VALIEV. Development and study of medical implants made from nanostructured titanium. http://abiodem.com. [online]. 2015(2), 63-69 [cit. 2016-04-05]. Dostupné z: http://abiodem.com/download/files/abiodem_2015_no2_p63_polyakov_et_al.pdf

  VALIEV, R. Z., I. SABIROV, E. G. ZEMSTOVA, E. V. PARFENOV, L. DLUHOŠ a T. C. LOWE. Nanostructured commercially pure titanium for development of miniaturized biomedical implants. CH 4. FROES, Francis a Ma QIAN. Titanium in Medical and Dental Applications: 1st Edition. 1. Woodhead Publishing: Elsevier, 2018, s. 23. ISBN 9780128124567

   

« Вернуться на предыдущую страницу

 • Zmínka v LKS 2/2009
ВРАЧ

Информация для профессионаловЧитать дальше

ПАЦИЕНТ

Информация для пациентовЧитать дальше