http://www.timplant.cz

PROJEKT ZÉTA

Od 1. ledna 2018 začala spolupráce mezi Timplant s.r.o. a Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava na projektu na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků  TAČR Zéta TJ 01000404 pod názvem: Progresivní úpravy titanových implantátů za účelem zvýšení jejich bioaktivity.

Hlavním cílem projektu je vývoj a vyhodnocení nové technologie povrchových úprav titanu, nanostrukturního titanu a titanových slitin pro medicínské aplikace. Mezi další cíle patří porovnání stávající technologie úpravy s nově navrženou. Bude sledována morfologie, chemické resp. fázové složení, biologické, mechanické a technologické vlastnosti nového typu povrchu. V návaznosti na zjištěné skutečnosti budou dále zkoumány možnosti funkcionalizace povrchu za účelem zvýšení bioaktivity studovaných materiálů. Výsledné hybridní materiály budou zhodnoceny z hlediska
farmakokinetického a toxikologického působení.

Hlavní příjemce VŠB-TU Ostrava je zastoupen řešitelkou p. Mgr. K. Dědkovou, PhD.

« zpět na předchozí stránku

Stomatolog

Přečtěte si obsah určený především pro odborníky.Přečíst víc

Pacient

Přečtěte si obsah určený především pro pacienty.Přečíst víc