http://www.timplant.cz

Stomatolog

Zubní implantáty

Jednodobé kónické a dvoudobé kónické šroubové dentální implantáty jsou určeny pro náhradu zubních kořenů při náhradách jednotlivých zubů, jednostranně nebo dvoustranně zkrácených zubních oblouků, při doplnění pilířů pro dlouhý fixní můstek, při parciálních nebo totálních snímatelných náhradách.

Implantáty jsou vyráběny ze zahraničního čistého nanostrukturního titanu, který podle dlouhodobých klinických zkoušek a podle mezinárodních norem je materiálem určeným pro výrobu implantátů. Na základě testů biologické snášenlivosti nevykazuje titan cytotoxicitu ani mutagenní potenciál na úrovni chromosomů lidských buněk. Intraosseální část implantátů je chemicky upravena leptáním,  aby zaručovala optimální dobu retence pro tento typ implantátu. Zbývající část je leštěná.

Jako světová novinka s mimořádnými mechanickými a biologickými vlastnostmi se jeví použití nanostrukturního titanu (nTi). Tento materiál je jako poprvé na světě použit k výrobě jednodobého implantátu Nanoimplant. Při biologických testech adherence bílkovinných buněk na povrchu klasického a pro srovnání nanostrukturního titanu, bylo prokázáno zvýšení adherence buněk DL929 o 34%! oproti klasickému titanu.

Nanoimplantáty mají průměr intraosseální části 2,0 mm a  2,4 mm v délkách intraosseální části 8, 10, 12 a 14 mm. Tyto implantáty mají stejnou pevnost jako implantáty průměru 3,5 mm a lze je použít jako plnohodnotný pilíř. CE certifikát zde.

Veterinární implantát NANOIMPLANT V byl vyvinut v rámci řešení grantového projektu MPO TIP ve spolupráci s p. MVDr. T. Fichtelem,PhD. z Kliniky psů a koček v Brně. Speciálně upravená konstrukce implantátu respektuje žvýkací podmínky středních plemen psů, pro který byl vyvinut. Bylo zavedeno několik implantátů in vivo - viz RTG. Proces hojení probíhal u každého implantátu velmi dobře i přesto, že nebylo možné pacientovi vysvětlit, aby implantát nezatěžoval.

  • CE CERTIFIKÁT
  • Nanoimplant V - Ridgeback

Nanoimplant™ - jednoduchý, rychlý, spolehlivý a nanostrukturní.

Nanoimplant™ - jednoduchý, rychlý, spolehlivý a nanostrukturní.

První dentální implantát z nanostrukturního titanu na světě Použitý nanostrukturní titan je čistoty 99%. Vyznačuje se mimořádnými mechanickými vlastnostmi. Průměr Nanoimplantu je 2,0; 2,4 a 3,5 mm. Jeho pevnost je ekvivalentní pevnosti implantnátu 3,5 mm! Kuželový tvar intraosseální..

Přečíst víc »

Univerzální distraktor

Univerzální distraktor

byl vyvinut ve spolupráci se stomatologickou klinikou LF UK a FN v Plzni a popsán v článku, který byl publikován v časopise Stoma Tým č.2/2004 autorů D.Hrušák stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň a L.Dluhoš Timplant Ostrava. Univerzální distraktor s příslušenstvím je..

Přečíst víc »

Stomatolog

Přečtěte si obsah určený především pro odborníky.Přečíst víc

Pacient

Přečtěte si obsah určený především pro pacienty.Přečíst víc