http://www.timplant.cz

Univerzální distraktor

byl vyvinut ve spolupráci se stomatologickou klinikou LF UK a FN v Plzni a popsán v článku, který byl publikován v časopise Stoma Tým č.2/2004 autorů D.Hrušák stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň a L.Dluhoš Timplant Ostrava.

Univerzální distraktor s příslušenstvím je plně hrazen Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Kód VZP 0163293-SYSTÉM DISTRAKČNÍ UNIVERZÁLNÍ TELESKOPICKÝ TIMPLANT a kód 0087839-náradní klíč k distraktoru a pouzdro na klíč.

Obecně známá metoda v kostní chirurgii, která má za cíl provést změnu délky, šířky nebo výšky kosti se nazývá distrakce. Jednorázový nástroj, který se k distrakci používá je distraktor. Umožňuje chirurgicky kontrolovaně provádět tyto změny tvaru a velikosti kosti. Obvykle se distrakce provádí rozříznutím kosti ve směru kolmém na směr působení distrakce. Jedna část kosti se upevní nejčastěji prostřednictvím osteosyntetického materiálu (minidlahy různého tvaru a šrouby) na pevnou část distraktoru a druhá část kosti na dlahu spojenou pohyblivým elementem distraktoru. Mechanickým roztahováním distraktoru, který je aktivován otáčením hlavy distrakčního šroubu, lze jednotlivé části kosti od sebe oddalovat. Postupným oddalováním kosti od sebe se docílí dorůstání „mezery“ nově vytvořenou kostní hmotou a tím lze dosáhnout její prodloužení, rozšíření nebo zvednutí. Rychlost regenerace kostního svalku kosti podmiňuje rychlost distrakce a provádí se obvykle rychlostí  0,5 až 1,0 mm za 24 hodin. Po distrakci následuje retenční fáze, po kterou se kostní tkáň  konsoliduje a zpevňuje. Tento interval trvá obvykle 6 až 8 týdnů.

Metodou kostní distrakce lze upravit různé anatomické defekty nebo anomálie skeletu, jako jsou např. vývojové vady, poúrazové stavy nebo v indikacích částečných defektů vertikálního alveolárního hřebenu dolní a horní čelisti, periodontálních onemocnění se silným lokalizovaným úbytkem kosti nebo v případě lokalizované atrofie alveolárního hřebenu.

Pro pacienta je tato metoda příznivá i z hlediska relativní jednoduchosti zákroku, při kterém není obvykle zapotřebí odebírat kostní štěpy. Po asi 5 až 8 dnech od zavedení distraktoru si může pacient sám provádět distrakci otáčením šroubu distraktoru 2x-3x denně o 180º. Pokud se distrakce provádí v souvislosti s předpokládanou následnou implantací, je možné implantáty zavést po 6 měsících  od skončení distrakce.

Český univerzální teleskopický distraktor Timplant® je možné libovolně modifikovat volbou tvaru dlahy odpovídající plánovanému způsobu použití. Vyznačuje se originální a z pohledu chirurgického použití výhodnou konstrukcí, která spočívá ve variabilitě použití univerzálního distrakčního aparátu, který umožňuje spojení s různými typy a tvary minidlah. K jednomu typu distraktoru je možné rozebíratelným spojem, tvořeném na jednom konci úchytem se speciálním šroubem a na druhé části objímkou se šroubem, připevnit různé tvary a délky dlah libovolného výrobce. Takto připevněnou minidlahu lze natočit do požadovaného směru a následně fixovat v libovolné poloze přitažením šroubu. Při použití minidlahy různých výrobců je možné použít jiný tvar šroubu, distrakční zařízení i instrumentarium zůstává shodné. Toto technické řešení umožňuje variabilní využití různých typů osteosyntetických dlah ve spojení s originální konstrukcí distrakčního aparátu, což je výhodné nejen z pohledu univerzálnosti použití ale zejména z ekonomického hlediska. Možnost vzájemného nastavení vzdálenosti dlah na distrakční části a poloh vzhledem k ose distraktoru umožňuje používat tento distraktor jak při výkonech na dolní čelisti, tak ve střední obličejové etáži. Teleskopické provedení obecně minimalizuje „mrtvé prostory“ v celé konstrukci distraktoru, lze předpokládat minimální dráždění tkání naléhajících na konstrukci a hladký průběh distrakční fáze. Součástí distraktoru je klíč určený k peroperační montáži distraktoru a osteosyntetických dlah a je zároveň používán po operaci k vlastní distrakci. Z pohledu chirurgické

« zpět na předchozí stránku

  • Obrázek 3
  • Obrázek 2
  • Obrázek 1
  • Obrázek 4a
  • Obrázek 4b
  • Obrázek 4c
  • Obrázek 4d
  • Obrázek 5
  • Obrázek 6

Nadpis Popis Přidáno
univerzalni_distraktor_cs.pdf Úplné znění článku 03.12.2008
Stomatolog

Přečtěte si obsah určený především pro odborníky.Přečíst víc

Pacient

Přečtěte si obsah určený především pro pacienty.Přečíst víc